Košík
Profil
  • Domov
  • Akcie
  • Novinky
  • Kontakt
 

Reklamačný poriadok

ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady či nedostatky sa riadia

príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §612 a nasl. Občianskeho

zákonníka).

2. Práva zo zodpovednosti za vady či nedostatky pri tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musí kupujúci

uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak tieto práva zaniknú.

Vady potravín, vrátane ovocia a zeleniny, sa vždy považujú za neodstrániteľné. Pri objednávke

váženého tovaru môže vzniknúť plus-mínus 15 (slovom pätnásať) percent rozdielu medzi

objednaným a dodaným množstvom, pričom túto odchýlku nie je možné považovať za vadu či

nedostatok.

3. Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu daného tovaru alebo

spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Reklamácia nebude uznaná, ak

kupujúci preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu alebo závada bola zapríčinená zlou

manipuláciou a/alebo skladovaním tovaru kupujúcim.

 

Novinky

Doporučujeme

NOVINKA
DOMÁCE ÚDENÉ KARÉ
17.70 €
/ks-1.5kg
11.80 €/kg
pridať DOMÁCE ÚDENÉ KARÉ do košíkazobraziť viac informácii o produkte DOMÁCE ÚDENÉ KARÉ
NOVINKA
100% BIO HROZNOVÝ MUŠT
1.00 €
/ks
pridať 100% BIO HROZNOVÝ MUŠT do košíkazobraziť viac informácii o produkte 100% BIO HROZNOVÝ MUŠT
NOVINKA
LESNÉ HUBY
9.40 €
/ks
pridať LESNÉ HUBY do košíkazobraziť viac informácii o produkte LESNÉ HUBY
NOVINKA
KLOBÁSA Z MANGALICE
2.57 €
/pár
15.50 €/kg
pridať KLOBÁSA Z MANGALICE do košíkazobraziť viac informácii o produkte KLOBÁSA Z MANGALICE
NOVINKA
BIO TEĽACIE PLECE
6.12 €
/ks-0,400g
15.30 €/kg
pridať BIO TEĽACIE PLECE do košíkazobraziť viac informácii o produkte BIO TEĽACIE PLECE