SLOVENSKÉ POTRAVINY

BIO hovädzie balíčky

Bio - to znamená pôvod z ekologického poľnohospodárstva. Sám názov napovedá, že je to produkt pochádzajúci z prírody. Bioprodukty sú kontrolované pevne stanovenými pravidlami, ktoré musí ekopoľnohospodár dodržiavať. Pri ich výrobe musí hlavne dodržiavať welfare zvierat a ochranu životného prostredia. Hlavnou myšlienkou a cieľom je vypestovať a vyprodukovať také biopotraviny, ktoré sú ekologicky čisté bez použitia chémie v súlade s prírodou.

Na farme je celý osevný postup v rastlinnej výrobe zameraný na vypestovanie kvalitných bioproduktov pre potreby živočíšnej výroby, ktoré tvoria základ kŕmnej dávky pre zvieratá na farme. Sú to hlavne biosenáž, bioseno, bioobiloviny a biostrukoviny.

Výstupné produkty v živočíšnej výrobe sú tiež označované a certifikované ako bioprodukty.

Z takýchto fariem vám ponúkame kvalitné mäsové balíčky , kde nájdete z každej časti zvieraťa kus mäsa . Balíčky sú cca 5-6kg a môžete si vybrať z ponuky:

Mliečne teľa

Teľa v BIO kvalite

Mladý býk BIO

Skúste ako chutí mäso z našich vysokohorských lúk a strání , doprajte si kvalitu namiesto vodou nastriekaných mias , ktoré zaplnili pulty našich predajní.


Ďalšie príbehy