SLOVENSKÉ POTRAVINY

Slovenské bravčové

Zvykli sme si na to, že akcia na mäso je prednejšia ako pohľad na kvalitu a pôvod tovaru.

A preto sa v našich obchodoch – reťazcoch ponúkajú akciové mäsá z Poľska a iných krajín , s podstatne nižšou kvalitou a iným spôsobom výkrmu.

My Vám ponúkame bravčové zo Slovenského chovu, ktorý sa riadi normami platnými na Slovensku a je kontrolovaný našimi veterinárnymi orgánmi .

Nami ponúkané mäso nebolo chované na zakázaných antibiotikách, krmivá neobsahujú rastové hormóny , neobsahujú mäsokostné múčky ani stimulátory rastu.

Krmivá sú certifikované a schválené našimi kontrolórmi. Navyše mäso je odporazené na Slovenskom bitúnku za prítomnosti veterinárnej služby a nie je striekané vodným roztokom na zvýšenie objemu a hmotnosti.

Po vychladení bravčovej polovičky na bitúnku , je táto prevezená v chladiacom auto do našej vlastnej rozrábky , kde je rozrobená našim mäsiarom a úplne čerstvé mäso putuje do chladiacej vitríny na ďalší predaj.

Snažíme sa nakupovať častejšie a menej , aby sme nemali staré mäso. Je dôležité aby bol zachovaný teplotný reťazec, čom my spĺňame.

Myslíme si ,že kúpou nášho bravčového budete spokojní aj s cenou aj s tým , že podporujete Slovenských chovateľov .


Ďalšie príbehy