SLOVENSKÉ POTRAVINY

Hydina ako má byť

Slovenské chovy hydiny podliehajú prísnej veterinárnej kontrole. V chovoch SR sa nepoužívajú zakázané antibiotiká a priamo na farme na to dohliada veterinárny lekár. K zákazníkovi sa dostáva od slovenských chovateľov iba hydina, ktorá je zdravotne bezpečná a neobsahuje žiadne antibiotiká.
Ak chce slovenský spotrebiteľ kúpiť hydinové mäso, ktoré neobsahuje antibiotiká, je dôležité, aby nakupoval iba hydinu vyrobenú slovenskými spracovateľmi hydiny, ktorý spracovávajú iba hydinu z domácich chovov. Iba u týchto výrobcov je garancia bezpečnej potraviny.

Slovenskí chovatelia a spracovatelia hydiny plnia najprísnejšie kritéria EÚ, nemajú udelené žiadne výnimky. U nás sa vyrába iba vzduchom chladené hydina, ktorá je oproti poľskej a juhoamerickej vodou chladenej hydiny zdravšia a bezpečnejšia. Na porážkach hydiny je neustály veterinárny dohľad, ktorý kontroluje kvalitu mäsa.

Slovenské kura je 10x skontrolované

  • kontrola v liahni veterinárnym lekárom,

  • kontrola v chove počas výkrmu veterinárnym lekárom,

  • kontrola v chove počas výkrmu chovateľom,

  • kontrola v chove pri vyskladnení veterinárnym lekárom,

  • kontrola sprievodných dokladov hydiny u spracovateľa stálym veterinárnym dozorom,

  • kontrola živej hydiny u spracovateľa stálym veterinárnym dozorom,

  • kontrola hydiny po usmrtení a vypitvaní u spracovateľa stálym veterinárnym dozorom,

  • kontrola očistenej hydiny u spracovateľa kvalitármi, 

  • kontrola v obchode štátnym potravinovým dozorom,

  • kontrola spotrebiteľom po nákupe.

Naším cieľom je ponúknuť ľudom to, čo už mnohý nepoznajú a Tí čo poznajú nevedia, kde to nájsť. Zdravé kvalitné mäso z farmy, ktoré nie je chemicky ošetrované a zvieratá rastú čo len v najekologickejšom prostredí. U nás nehľadajte poľské a brazílske mäso . To si môžete kúpiť v „ akcii “ v obchodných reťazcoch .

U nás zakúpená hydina je kŕmená bez stimulátorov rastu, antibiotík a je dokrmovaná kukuricou. Zvieratá žijú v ekologickom prostredí vo výbehoch. Stojí za to cítiť pravú chuť mäsa , ktorá sa akosi rokmi z našich obchodov vytratila.

V našom sortimente nájdete hlavne hydinu a to: vykŕmené kačice s pečienkou, vykŕmené husi s pečienkou, husacie a kačacie pečienky, Foie gras , domáce kurence, EKO kurence - Kalimero z voľného výbehu a morky.

Príďte sa presvedčiť o kvalite a chuti nášho hydinového sortimentu!


Ďalšie príbehy